Initiative legislative 2008-2012

L290/2011 Propunere legislativă – Legea timbrului cultural
Trimis la Cameră pentru dezbatere
L425/2011 Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)
A devenit Legea 55/19.03.2012 publicatã în M.O. 185/22.03.2012
L670/2011 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române
Trimis la Cameră pentru dezbatere
L129/2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
Trimis la Cameră pentru dezbatere
L194/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor, publicată în M.Of. nr. 212 din 28 august 1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Trimis la Cameră pentru dezbatere
L287/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în M. Of. nr.279/21 aprilie 2003
A devenit Legea 134/05.07.2011 publicatã în M.O. 481/07.07.2011
L314/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare
în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
L347/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
Trimis la Cameră pentru dezbatere

Comentariile nu sunt permise.